Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk Stationsstraat Pijnacker – Pijnacker
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Stationsstraat Pijnacker
Stationsstraat 27 2641GH
Pijnacker

Praktijknieuws

Inschrijving gesloten

Is iemand uit uw gezin wel patiënt in onze praktijk maar uzelf bent dat niet? Dan kunt u contact opnemen met ons. Geldt dit niet voor u maar zoekt u wel een huisarts in Pijnacker? Dan adviseren we u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij hebben inzicht in welke praktijk nog wel patiënten aanneemt en kunnen voor u bemiddelen.

 

COVID vaccinatie najaar 2023

Deze ronde coronavaccinaties wordt uitgevoerd door de GGD. U kunt de coronaprik halen als u:

– 60 jaar of ouder bent
– 18 tot en met 59 jaar bent én jaarlijks een uitnodiging krijgt voor de griepprik (bijvoorbeeld vanwege hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening)
– een medisch hoog risico hebt (bijvoorbeeld door een ernstige afweerstoornis)
– zwanger bent
– in de zorg werkt met direct patiënt- en/of cliëntcontact
In sommige gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten de doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid.

Komt u in aanmerking? Vanaf half oktober kunt u zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070.